Acaba de saír publicada no DOG nº 249 a lei 13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, que entrará en vigor ós 20 días da súa publicación.

Nesta lei créase o “Rexistro galego de comercio”, co propósito de contar cun censo actualizado dos establecementos e das asociacións comerciais de Galicia. Será público e a inscrición será gratuíta e será condición indispensable para optar a calquera liña de axudas convocadas pola Comunidade Autónoma.

Créase en cada concello a “Mesa local de comercio” que actuará como órgano colexiado de participación, coordinación, cooperación e colaboración entre as distintas administracións públicas da Comunidade Autónoma e os distintos axentes comerciais.

O novo texto regula os centros comerciais abertos, a figura dos outlets, as feiras de oportunidades, así como as promocións en xeral e as rebaixas en particular (cuia duración queda fixada nun mínimo de 1 semana e un máximo de 2 meses, de forma continuada).A Unidade e Promoción e Desenvolvemento (UPD) da Costa da Morte, informou ós empresarios interesados en solicitar as axudas incluídas no novo plan de reindustrialización que xestiona o Ministerio de Industria. O prazo para presentar as instancias rematou o día 22 de decembro.

O novo equipo da UPD Costa da Morte anúnciavos que en breve poñeremos á vosa disposición a nosa páxina web. Asimesmo, aproveitamos para desexarvos a todos unhas felices festas

O obxecto do presente estudo é a análise das políticas activas de emprego, tal e como se recolle no decreto de creación dos Pactos 98/2008 de 15 de maio,  nas que participan as distintas administracións e os axentes sociais, na procura dos  marcos de coordinación que melloren o seu funcionamento e a súa efectividade.

Esta análise está pendente de aprobar pola asemblea do Pacto Territorial de emprego da Costa da Morte.

Presentación. Políticas activas de emprego no PTE Costa da Morte

Informe. Políticas activas de emprego no PTE Costa da Morte

En relación ao último trimestre do ano 2009, o número de accidentes rexistrados no territorio do  Pacto reduciuse nun 23%.

ACCIDENTES LABORAIS 1º T 2010

A Costa da Morte acumula catro meses de descenso do paro rexistrado. Isto  supón desde o mes de febreiro son 689 persoas  menos as  que figuran inscritas  nas listas do Servizo Público de Emprego.

informe paro rexistrado. Maio 2010

No primeiro trimestre do ano 2010 aumentaron lixeiramente as afiliacións no territorio do Pacto de emprego da Costa da Morte.

EVOLUCIÓN AFILIACIÓNS 1º TRIMESTRE 2010

Según os últimos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística correspondentes ao ano 2008, o número de baixas empresariais no noso territorio  incrementouse nun 34% en relación ao ano 2007.

ESTRUTURA EMPRESARIAL

Por terceiro mes consecutivo descende o paro no territorio do Pacto territorial de emprego da Costa da Morte. Con 364 desempregados e desempregadas menos é a maior baixada desde xullo do ano anterior.

Informe paro rexistrado Abril 2010. PTE Costa da Morte

Pendentes de recibir os datos de sinistralidade laboral do últimos trimestre, presentamos a continuación un informe onde se recolle a evolución dos accidentes laborais desde o ano 2006 ata o 2009.

ACCIDENTES LABORAIS 2006-2009