No seguinte informe podemos observar a evolución dos accidentes laborais no 4º trimestre do ano 2009 dentro do territorio do Pacto.

Descarga directa (371 Kb)