O estudo dos datos da afiliación xunto cos datos do paro rexistrado no territorio do Pacto dan unha idea mais clara da situación do noso mercado laboral.

Descarga directa (546Kb)