Aínda que o prazo para xustificar as axudas á reindustrialización non comeza ata o 1 de xaneiro de 2011, no documento que figura a continuación podemos ver un resumo dos pasos mais importantes de cara a ír preparando toda a documentación xustificacativa.

Guía de xustificación. Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

GUÍA DE XUSTIFICACIÓN AXUDAS Á REINDUSTRIALIZACIÓN