Pendentes de recibir os datos de sinistralidade laboral do últimos trimestre, presentamos a continuación un informe onde se recolle a evolución dos accidentes laborais desde o ano 2006 ata o 2009.

ACCIDENTES LABORAIS 2006-2009