No primeiro trimestre do ano 2010 aumentaron lixeiramente as afiliacións no territorio do Pacto de emprego da Costa da Morte.

EVOLUCIÓN AFILIACIÓNS 1º TRIMESTRE 2010