O obxecto do presente estudo é a análise das políticas activas de emprego, tal e como se recolle no decreto de creación dos Pactos 98/2008 de 15 de maio,  nas que participan as distintas administracións e os axentes sociais, na procura dos  marcos de coordinación que melloren o seu funcionamento e a súa efectividade.

Esta análise está pendente de aprobar pola asemblea do Pacto Territorial de emprego da Costa da Morte.

Presentación. Políticas activas de emprego no PTE Costa da Morte

Informe. Políticas activas de emprego no PTE Costa da Morte