UPD Costa da Morte

Travesía Cabo Fisterra, num 1 baixo

15155 Fisterra

Tlfno. 981 706 836    Fax. 981712276

 

Persoal da UPD

 

Director

Manuel Angel Taibo Garrido              director@updcostadamorte.org

 

Técnicos

Orientación e mellora da empregabilidade

Natali Asorey Zorraquino                  tecnicoorientacion@updcostadamorte.org

 

Prospección e análise do mercado de traballo

Álvaro Canosa Castiñeira          tecanalise@updcostadamorte.org

 

Técnico rama  emprego

Mª José Castro Rodriguez      

emprego@updcostadamorte.org         

      

Persoal de apoio

Rebeca Veiga  López        

administ@updcostadamorte.org