Son moitas as institucións, tanto públicas coma privadas, que desenvolven a súa actividade no territorio do Pacto Territorial de Emprego da Costa da Morte. Sen embargo, a dispersión, a falta de información ou a dificuldade de acceso á mesma réstalles efectividade.

Neste blog pretendemos recoller os recursos que dalgún xeito  están vinculados ao emprego no noso territorio.

Administración Pública

Emprego

Formación

Recursos para a conciliación

Servizos sociais e sanitarios

Entidades de desenvolvemento supramunicipais

Organizacións Sindicais e Asociacións

Parques empresariais