No primeiro trimestre do ano 2010 aumentaron lixeiramente as afiliacións no territorio do Pacto de emprego da Costa da Morte.

EVOLUCIÓN AFILIACIÓNS 1º TRIMESTRE 2010

O estudo dos datos da afiliación xunto cos datos do paro rexistrado no territorio do Pacto dan unha idea mais clara da situación do noso mercado laboral.

Descarga directa (546Kb)

A continuación presentamos un pequeno informe relativo a evolución da afiliación no primeiro semestre deste ano 2009. Estes datos  xunto cos informes do paro rexistrado, dannos unha idea da situación do mercado laboral no territorio do Pacto Territorial de Emprego da Costa da Morte.

Descarga (496 Kb)